โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา - โรงแรมหรู - WEDDING

WEDDING

Wedding in Bangkok, Dream wedding, Bangkok wedding venues, Bangkok wedding packages, Wedding planning in Bangkok, Luxury wedding venues, Grand Ballroom wedding, Cultural wedding celebration, Bangkok wedding catering, Bespoke wedding services. Are you dreaming of a spectacular wedding in Bangkok? Look no further than our exquisite venues nestled in the heart of the vibrant city. At our luxurious Bangkok wedding venues, your dream wedding becomes a reality. From elegant ballrooms to scenic outdoor spaces, we offer the perfect settings to exchange vows and create unforgettable memories. Our dedicated team of wedding planners is committed to bringing your vision to life. From the initial consultation to the final farewell, we'll guide you through every step of the planning process, ensuring a seamless and stress-free experience. Experience the height of luxury with our Grand Ballroom wedding package. With its spacious layout and stunning décor, our ballroom can accommodate up to 1,000 guests, making it ideal for grand celebrations. Immerse yourself in the rich cultural heritage of Bangkok with our cultural wedding celebration. From traditional Thai ceremonies to modern fusion weddings, we offer bespoke experiences tailored to your preferences. Indulge in a culinary journey with our Bangkok wedding catering services. From sumptuous Cantonese cuisine to exquisite international fare, our expert chefs will delight your taste buds and impress your guests. Elevate your wedding with our bespoke wedding services. From personalized décor and floral arrangements to custom-designed wedding cakes, we'll ensure that every detail reflects your unique style and personality. Create lasting memories with our Bangkok wedding packages. Whether you're planning an intimate gathering or a lavish affair, we offer flexible packages to suit your needs and budget. With its vibrant culture, stunning landscapes, and world-class hospitality, Bangkok is the perfect destination for your dream wedding. Let us help you create a magical and unforgettable experience that you and your guests will cherish for a lifetime.
 • %e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99

  แพ็กเกจงานหมั้น


  เริ่มต้นการเดินทางสู่ชีวิตคู่ของคุณด้วยแพ็คเกจงานหมั้นที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่...

  ค้นพบ
 • %e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

  แพ็กเกจแต่งงาน


  ไม่ว่าคุณปรารถนางานเล็กๆ ในแบบส่วนตัว หรืองานใหญ่ในห้องแกรนด์บอลรูมของเราที่สามารถรองรับแขกได้ถึง 1,...

  ค้นพบ

ข้อเสนอพิเศษ


 • wedding
จองห้องพัก
จองห้องพัก
close