โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา - โรงแรมหรู - LOONG FOONG CHINESE RESTAURANT

LOONG FOONG CHINESE RESTAURANT


Loong Foong stands as a sanctuary of Cantonese culinary excellence in Ratchada, where the ancient philosophy of Yin and Yang harmonizes with exquisite gastronomy.

Symbolized by the dragon and phoenix, representing balance and harmony, Loong Foong offers a menu that embodies this duality. Our celebrated Peking Duck, smoked with apple wood for a distinctive aroma and served in two styles, exemplifies the fusion of contrasting flavors.

The ambiance, inspired by these mythical creatures, sets a scene of serene luxury. Signature dishes, like the Wok-fried Sweet and Sour Sauce Duck and Wok-fried Duck with Mala Sauce, showcase the delicate balance of Yin’s grace and Yang’s vigor.

Loong Foong is not just a dining experience; it’s an immersion into a world where every bite tells a story of balance, inviting guests to savor the harmony of Yin and Yang in every dish.

all-you-can-eat

ALL-YOU-CAN-EAT MENU

WEEKDAY LUNCH : THB 888 ++ Per person (1.45 hour)
Monday to Friday  |  Lunch : 11.00 AM – 02.30 PM

Weekday Lunch Menu

PREMIUM MENU : THB 1,499 ++ Per person (3-hour)
Saturday to Sunday  |  Lunch : 11.00 AM – 02.30 PM
Monday to Sunday  |  Dinner : 05.30 PM – 10.00 PM

Premium Menu


À LA CARTE MENU

A La Carte Menu

Monday – Sunday | Lunch : 11.00 PM – 02.30 PM

Monday – Sunday | Dinner : 05.30 PM – 10.00 PM

a la carte menu

กิจกรรมส่งเสริมการขาย


 • %e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%8a

  ค้นพบอาหารจีน กวางตุ้ง ชั้นเลิศ

  ดื่มด่ำไปกับการผสมผสานของภูมิปัญญาโบราณมาบรรจบกับความเป็นเลิศทางด้านอาหาร สื่อสารผ่านอาหาร...

  อ่านเพิ่มเติม
 • weekday-lunch-special

  WEEKDAY LUNCH SPECIAL

  Dive into the heart of Cantonese culinary tradition at Loong Foong, where every bite is a ...

  อ่านเพิ่มเติม
จองโต๊ะ

การเข้าถึงaddress

LOONG FOONG CHINESE RESTAURANT
Address: 204 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, 10320 Bangkok Thailand
Phone: +66 2 694 2222
Email: FB.Bangkok@swissotel.com google_map
 • loong-foong-chinese-restaurant
 • loong-foong-chinese-restaurant
 • loong-foong-chinese-restaurant
 • loong-foong-chinese-restaurant
จองห้องพัก
จองห้องพัก
close